Back to top

Kina slott – Drottningholm

Kina slott från mitten av 1700-talet är ett exempel på det kineseri som då var på modet. Lustslottets inredning är bland det bästa som är kvar av den andan. Ett exempel är det så kallade Gula Rummet som har infällda kinesiska lackpaneler i de stora väggarna. Lackarbeten var en av de saker som fascinerade européerna mest på den tiden då liknande hantverk inte fanns i väst.

Vid sidan av att vara ett exotiskt hantverk säger de också något om relationerna mellan Asien och Europa på den tiden. På bilderna ser man staden Kanton vid Pärlfloden. De europeiska bolagens handelsstationer ligger på stranden, avskärmade från staden av dubbla stadsmurar som ska hålla obehöriga på avstånd.

Kina Slott Drottningholm

I samband med restaureringar av väggmålningarna besökte kungaparet slottet 2014. Lustslottet som ligger i Drottningholms slottspark är en del av världsarvet. Det håller säsongsöppet från maj till september.

Kina slotts historia

I Kina slott förenas drömmen om det exotiska med den europeiska rokokons ideal. Det ursprungliga lustslottet var en gåva till drottning Lovisa Ulrika och uppfördes som ett monteringsfärdigt hus 1763. Tio år senare ersattes det av den nuvarande slottsbyggnaden.

Även om arkitekturen kan karaktäriseras som europeisk så uppvisar Kina slott goda kunskaper om kinesisk byggnadskonst, som i fasadernas lackröda färg och den skulpturala utsmyckningen. Här finns också unika samlingar av kinesisk och japansk 1700-taltskonst. Samlingarna inventerades 1777 när staten övertog Drottningholm, vi vet därför att de flesta föremål finns kvar på sina ursprungliga platser. Kina Slott är därför ett av de mest autentiska exemplen på 1700-talets europeiska kineseri.

I anslutning till slottet finns en rad paviljonger i kinesisk stil. Matsalsbyggnaden Confidencen är en av dessa. Mat- och serveringsborden dukades här på våningen under och på en signal ovanifrån hissades borden upp. Det kungliga sällskapet kunde därför äta utan tjänstefolkets närvaro, det vill säga ”en confidence”.